Logo Trubacki Orkestar

Trubači Slovenija

– Trubači Ljubljana

– Trubači Maribor

– Trubači Kopar

– Trubači Velenje

– Trubači Kranj

– Trubači Celje

– Trubači Nova Gorica 

– i Ostali gradovi